Thor Lange Gruppe

Thor Lange Gruppe

KFUM-Spejderne i Låsby

Praktisk Info

KFUM-spejderne, Thor Lange gruppe, er en forening. Thor Lange gruppe hører under Gudenå distrikt og har overenskomst med landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Foreningens vedtægter er beskrevet i love for KFUM-spejderne.

Hos Thor Lange er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion. Vores gruppebestyrelse består af frivillige ledere og forældre.

Vores formål, at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

I Thor Lange ønsker vi et stærkt fællesskab. Et fællesskab, hvor venskaber på tværs af enheder og alder, samt omsorg for hinanden, danner grundstenene i vores sammenhold.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.


Ind- og udmelding & Medlemsservice:

Som ny spejder, må du komme 2-3 gange og prøve at være spejder, før du melder dig ind. Du bliver medlem ved at tilmelde dig i boksen til højre her på siden. Når du trykker på “Meld dig selv ind online her”, så skal du registrere dig i KFUM-spejdernes medlemssystem.

Du skal under tilmelding vælge hvilken enhed du starter op i. Valg af enhed afhænger af hvilken skoleklasse du går i, og du kan se hvilke klasser der hører til de forskellige enheder også i boksen til højre her på siden.
Du kan risikere at du i stedet for at blive meldt ind, vil blive optaget på en venteliste. Det sker, når der allerede er så mange medlemmer i den enhed du tilmelder dig, som vi har frivillige ledere til. Under tilmeldingen har du mulighed for at oplyse om evt. specielle hensyn/særlige forhold, lederne skal være opmærksomme på.Når vi har modtaget og behandlet din tilmelding vil du modtage en kvittering herpå, og du vil umiddelbart herefter modtage en kontingent opkrævning.

Det er samme procedure når du skal melde dig ud. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at være medlem i Thor Lange, skal udmeldelse ske før næste kontingentperiode starter. Hvis først næste rate er forfalden, er det for sent, og man hæfter for hele den forfaldne periode.

Udmeldelse skal ske skriftligt, ved at logge ind på Medlemsservice, og anmode om udmeldelse. På Din side, finder du knappen Afslut medlemskab. Du er først udmeldt når du har modtaget kvittering herpå fra gruppens kasserer. Allerede opkrævet kontingent refunderes ikke.


Dine kontaktoplysninger:

Vi har registreret alle vores medlemmer og deres pårørende i Medlemsservice.
Man kan til hver en tid logge ind og se, hvilke informationer der er registreret på medlemmet samt pårørende. Det er vigtigt at du holder dine oplysninger opdateret i Medlemsservice, så vi kan komme i kontakt med dig som pårørende, for eksempel hvis uheldet er ude.


Pris:

Det koster 500 kr. pr. halve år at være medlem. Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler og hytter til ture, mærker til uniformen mm. Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder og deltager i weekender og lejre.

Spejderåret følger kalenderåret. Der er typisk ikke spejdermøder i ugerne omkring skoleferier og helligdage, dog er der en sommerlejr, som regel i juli måned, hvorefter spejderne holder sommerpause fra de almindelige mødeaftener.

Man betaler kontingent, så længe man er indmeldt. Perioden der kræves kontingent for er 1/1 – 30/6 og 1/7 – 31/12. Kontingentet opkræves for et halvt år ad gangen, hhv. i august og igen i februar måned. 

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, har vi forskellige muligheder for at søge om friplads eller fritidspas, og i så fald skal du kontakte en leder eller bestyrelsesmedlem.


Oprykning:

Hvert år i sidste halvdel af august er der oprykning. Dit medlemskab fortsætter uafbrudt selvom du rykker op i næste enhed efter sommerpausen. Hvilken enhed du rykker op i, hvis du skal rykke op, afhænger af hvilken skoleklasse du skal gå i efter skolesommerferien.

OBS! Oprykning kan også være ensbetydende med en ændring i mødeaften.


Weekendture og lejre:

I løbet af året kan der komme tilbud om at deltage i weekendture og/eller lejre af flere dages varighed. Disse er som regel forbundet med en ekstra egenbetaling, men gruppen bestræber sig på at holde udgifterne så lave som mulige. Til de store lejre, der godt kan være dyre at deltage i, arbejder gruppen året rundt, på at finde finansiering, så der kan ydes et tilskud til hver deltager, således egenbetalingen holdes på et  minimum.
Tilmelding til ture og lejre, sker fortrinsvist gennem Medlemsservice.


Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser.

Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.